Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Υποχρεωτικό Μάθημα, Εαρινό Εξάμηνο,  6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Αναπλ. Καθ. Ίων Ανδρουτσόπουλος

URL:

Περιεχόμενο

Γλωσσικά μοντέλα, κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση κειμένων, επισημείωση ακολουθιών για κείμενα, συντακτική, σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση. Το μάθημα εστιάζει κυρίως σε μεθόδους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας μέσω μηχανικής μάθησης, ιδιαίτερα μεθόδους βαθιάς μάθησης, αλλά και εφαρμογές όπως εξόρυξη γνώμης, συστήματα ερωταποκρίσεων, εξαγωγής πληροφοριών και μηχανικής μετάφρασης. Παρέχεται επίσης μια σύντομη εισαγωγή στην αναγνώριση ομιλίας και τα συστήματα διαλόγων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

·         να περιγράφουν μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας,

·         να περιγράφουν αλγορίθμους Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

·         να επιλέγουν και να υλοποιούν κατάλληλους αλγορίθμους Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας για συγκεκριμένες εφαρμογές,

·         να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και απόδοση μεθόδων και συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις μαθηματικού λογισμού, γραμμικής άλγεβρας και θεωρίας πιθανοτήτων. Για τις προγραμματιστικές ασκήσεις του μαθήματος, απαιτείται εμπειρία προγραμματισμού (π.χ. σε Java, C, C++, Python). Συνιστάται οι φοιτητές να παρακολουθήσουν πρώτα το μάθημα «Βαθιά Μάθηση» του 1ου εξαμήνου, χωρίς αυτό να απαιτείται.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

·         Speech and Language Processing, Daniel Jurafsky and James H. Martin, Pearson Education, 2nd edition, 2009, ISBN-13: 978-0135041963.

·         “Foundations of Statistical Natural Language Processing”, Christopher D. Manning and Hinrich Schütze, MIT Press, 1999, ISBN-13: 978-0262133609.

·         An Introduction to Information Retrieval, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Cambridge University Press, 2008, ISBN-13: 978-0521865715.

·         Neural Network Methods for Natural Language Processing, Yoav Goldberg, Morgan & Claypool Publishers, 2017, ISBN-13: 978-1627052986

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, ασκήσεις μελέτης και προγραμματισμού στο σπίτι (ορισμένες προς παράδοση

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης (50%) και του βαθμού των παραδοτέων ασκήσεων μελέτης και προγραμματισμού (βάρος 50%)...

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved