Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Γλωσσικά μοντέλα, κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση κειμένων, επισημείωση ακολουθιών για κείμενα, συντακτική, σημασιολογική και πραγματολογική ανάλυση. Το μάθημα εστιάζει κυρίως σε μεθόδους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας μέσω μηχανικής μάθησης, ιδιαίτερα μεθόδους βαθιάς μάθησης, αλλά και εφαρμογές όπως εξόρυξη γνώμης, συστήματα ερωταποκρίσεων, εξαγωγής πληροφοριών και μηχανικής μετάφρασης. Παρέχεται επίσης μια σύντομη εισαγωγή στην αναγνώριση ομιλίας και τα συστήματα διαλόγων.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved