Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Κλιμακώσιμα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κλιμακώσιμα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Κλιμακώσιμα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Εισαγωγή στη δομή των πλέον κρίσιμων από πλευράς απόδοσης τμημάτων των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και στην επίδρασή τους στις διάφορες μορφές εικονικοποίησης (virtualization). Υλοποίηση λειτουργικών συστημάτων, με έμφαση στα θέματα απόδοσης της διαχείρισης, συγχρονισμού και επικοινωνίας νημάτων, της αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας (αναπαραγωγή, ακεραιότητα, στιγμιότυπα, κρυφή αποθήκευση, ημερολόγια, εκδόσεις) και της υλοποίησης της στοίβας πρωτοκόλλων δικτύου. Ανάλυση της απόδοσης του συστήματος μέσω του DTrace. Διαφορετικές μορφές εικονικοποίησης (paravirtualization, translation, containers, unikernels), υποστήριξη υλικού και λογισμικού για την εικονικοποίηση, απόδοση των εικονικοποιημένων συστημάτων.Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved