Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Κοινωνικά Δίκτυα, Θεωρία και Πράξη
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κοινωνικά Δίκτυα, Θεωρία και Πράξη

Κοινωνικά Δίκτυα: Θεωρία και Πράξη:

Βασικά στοιχεία θεωρίας γράφων και δικτύων. H ιδιότητα της μη κλιμάκωσης. Δυναμικός νόμος και οι έξι βαθμοί διαχωρισμού. Κοινότητα και ανίχνευση κοινοτήτων. Μοντέλα διάχυσης πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα. Μεγιστοποίηση επιρροής και εφαρμογές στο marketing. Ανάλυση ζεύξεων για αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Βασικές αρχές online διαφήμισης. Τύποι διαφήμισης (κινητές, προβολής, εγχώριες κ.λπ.). Σχεδίαση διαφημιστικών εκστρατειών. Διαφήμιση στην Google. Η πλατφόρμα Adwords.  Ποντάρισμα σε πραγματικό χρόνο.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved