Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Γραφικά Παιχνιδιών Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Γραφικά Παιχνιδιών Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα

Γραφικά Παιχνιδιών Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα

Εισαγωγή στον φανταστικό κόσμο των διαδραστικών γραφικών για παιχνίδια υπολογιστών και εικονικής ή μικτής πραγματικότητας και στην πρακτική όψη υλοποίησης μεθόδων φωτορεαλιστικής απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τεχνολογιών απεικόνισης, καταγραφής και δημιουργίας κίνησης. Αρχιτεκτονικές γραφικών αιχμής, καθιερωμένοι αλγόριθμοι, με παραδείγματα από πετυχημένα εμπορικά παιχνίδια, τεχνικές όπως η σχεδίαση με υστέρηση, κατακερματισμού εικόνας, ολικού φωτισμού και εφέ πραγματικού χρόνου, αλλά και μέθοδοι παρακολούθησης ακτινών για προϋπολογισμό εικόνας ή γραφικά πραγματικού χρόνου.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved