Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ευφυή Κινητά Δίκτυα
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ευφυή Κινητά Δίκτυα

Ευφυή Κινητά Δίκτυα

Σε βάθος διερεύνηση προηγμένων αρχιτεκτονικών, λειτουργιών και πρωτοκόλλων ασύρματων και κινητών επικοινωνιακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων κυψελωτών συστημάτων 5G και ετερογενών δικτύων μικρών κυψελών. Μηχανισμοί για την έξυπνη και αυτοπροσαρμοζόμενη διαχείριση του κινητού δικτύου. Προηγμένες τεχνολογίες για μελλοντικά ασύρματα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων δικτύων ασύρματης πρόσβασης (RAN) βάσει υπολογιστικών νεφών (Cloud RAN), των δικτύων χαμηλής ισχύος και ευρείας κάλυψης (LPWA), της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Device-to-Device) και των ασύρματων τοπικών δικτύων Gb/s στα 60 GHz.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved