Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Ευφυή Κινητά Δίκτυα
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ευφυή Κινητά Δίκτυα

Ευφυή Κινητά Δίκτυα

Σε βάθος διερεύνηση προηγμένων αρχιτεκτονικών, λειτουργιών και πρωτοκόλλων ασύρματων και κινητών επικοινωνιακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων κυψελωτών συστημάτων 5G και ετερογενών δικτύων μικρών κυψελών. Μηχανισμοί για την έξυπνη και αυτοπροσαρμοζόμενη διαχείριση του κινητού δικτύου. Προηγμένες τεχνολογίες για μελλοντικά ασύρματα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων δικτύων ασύρματης πρόσβασης (RAN) βάσει υπολογιστικών νεφών (Cloud RAN), των δικτύων χαμηλής ισχύος και ευρείας κάλυψης (LPWA), της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Device-to-Device) και των ασύρματων τοπικών δικτύων Gb/s στα 60 GHz.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved