Η υποβολή αιτήσεων για το 2020 ξεκίνησε!
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Θεωρία παιγνίων για μοντελοποίηση προβλημάτων που προκύπτουν σε περιοχές ΕΥ (προβλήματα σε δίκτυα π.χ., δρομολόγηση, τιμολόγηση κ.τ.λ.) και αφετέρου αλγοριθμικά εργαλεία για επίλυση προβλημάτων στη θεωρία παιγνίων σχετικά με την εύρεση λύσεων (π.χ. υπολογισμός σημείων ισορροπίας κατά Nash σε παίγνια πολλαπλών παικτών, υπολογισμός αναθέσεων σε παίγνια δημοπρασιών κ.τ.λ.).Η υποβολή αιτήσεων για το 2020 ξεκίνησε!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2020 - All Rights Reserved