Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Θεωρία παιγνίων για μοντελοποίηση προβλημάτων που προκύπτουν σε περιοχές ΕΥ (προβλήματα σε δίκτυα π.χ., δρομολόγηση, τιμολόγηση κ.τ.λ.) και αφετέρου αλγοριθμικά εργαλεία για επίλυση προβλημάτων στη θεωρία παιγνίων σχετικά με την εύρεση λύσεων (π.χ. υπολογισμός σημείων ισορροπίας κατά Nash σε παίγνια πολλαπλών παικτών, υπολογισμός αναθέσεων σε παίγνια δημοπρασιών κ.τ.λ.).Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved