Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Βαθιά Μάθηση
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Βαθιά Μάθηση

Βαθιά Μάθηση

Μοντέλα και αλγορίθμοι βαθιάς μάθησης που  επιτρέπουν στους υπολογιστές να μαθαίνουν από σύνθετα δεδομένα. Βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα, στοχαστικοί αλγορίθμοι  εκπαίδευσης από σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Τεχνικές μη επιβλεπόμενης βαθιάς μάθησης χρησιμοποιώντας μεταβολικούς αυτόματους κωδικοποιητές και παραγωγικά δίκτυα αμφισβήτησης. Τεχνικές βαθιάς ενισχυτικής μάθησης με εφαρμογές στην ρομποτική και την αυτόματη εκμάθηση παιγνίων.Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved