Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Βαθιά Μάθηση
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Βαθιά Μάθηση

Βαθιά Μάθηση

Μοντέλα και αλγορίθμοι βαθιάς μάθησης που  επιτρέπουν στους υπολογιστές να μαθαίνουν από σύνθετα δεδομένα. Βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα, στοχαστικοί αλγορίθμοι  εκπαίδευσης από σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Τεχνικές μη επιβλεπόμενης βαθιάς μάθησης χρησιμοποιώντας μεταβολικούς αυτόματους κωδικοποιητές και παραγωγικά δίκτυα αμφισβήτησης. Τεχνικές βαθιάς ενισχυτικής μάθησης με εφαρμογές στην ρομποτική και την αυτόματη εκμάθηση παιγνίων.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved