Η υποβολή αιτήσεων για το 2020 ξεκίνησε!
Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Δίκτυα Προσδιοριζόμενα με Λογισμικό (SDN), Εικονικοποίηση Λειτουργιών Δικτύου (NFV), Τεμαχισμός Δικτύου (Slicing), Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN), Δίκτυα Κέντρων Δεδομένων (DCN), Πληροφοριο-κεντρικά ή Περιεχομενο-κεντρικά Δίκτυα (ICN/CCN), Ευφυή και με βάση την πρόθεση Δίκτυα, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε δίκτυα.Η υποβολή αιτήσεων για το 2020 ξεκίνησε!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2020 - All Rights Reserved