Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Δίκτυα Προσδιοριζόμενα με Λογισμικό (SDN), Εικονικοποίηση Λειτουργιών Δικτύου (NFV), Τεμαχισμός Δικτύου (Slicing), Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN), Δίκτυα Κέντρων Δεδομένων (DCN), Πληροφοριο-κεντρικά ή Περιεχομενο-κεντρικά Δίκτυα (ICN/CCN), Ευφυή και με βάση την πρόθεση Δίκτυα, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε δίκτυα.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved