Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Δίκτυα Προσδιοριζόμενα με Λογισμικό (SDN), Εικονικοποίηση Λειτουργιών Δικτύου (NFV), Τεμαχισμός Δικτύου (Slicing), Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN), Δίκτυα Κέντρων Δεδομένων (DCN), Πληροφοριο-κεντρικά ή Περιεχομενο-κεντρικά Δίκτυα (ICN/CCN), Ευφυή και με βάση την πρόθεση Δίκτυα, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε δίκτυα.Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ξεκίνησαν!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2019 - All Rights Reserved