Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος

Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος

Προηγμένα και τρέχοντα θέματα σε σύγχρονα, μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα, περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud computing) και περιβάλλοντα μεγάλης επεξεργασίας δεδομένων. Θεμελιώδεις συμβιβασμοί (tradeoffs) σε κατανεμημένα συστήματα, τεχνικές για την εκμετάλλευση παραλληλισμού, μοντέλα υπολογιστικών δεδομένων και αποθήκευσης μεγάλων δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση διαφόρων γνωστών κατανεμημένων συστημάτων, καθώς και θέματα σχετικά με την επεκτασιμότητα, την αναπαραγωγή, συνέπεια, ισορροπία φορτίου και ιδιωτικότητα. Μελέτη συστημάτων όπως Spark, Storm, Flink, TensorFlow, MapReduce, Hadoop.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved