Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα!
Κυρτή Βελτιστοποίηση
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κυρτή Βελτιστοποίηση
Κυρτή Βελτιστοποίηση A) Θεμελιώσεις: Κυρτά σύνολα, συναρτήσεις και προβλήματα, δυισμός. B) Εφαρμογές: προβλήματα προσεγγίσεων, εκτιμητικής, υπολογισμού ελάχιστου κόστους σε γράφους, προβλήματα γεωμετρίας, και συναφή προβλήματα. Γ) Αλγόριθμοι: Ελαχιστοποίηση χωρίς και με περιορισμούς και μέθοδοι εσωτερικού σημείου.

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2021 - All Rights Reserved