Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα!
Αλγόριθμοι: Σχεδίαση και Ανάλυση
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Αλγόριθμοι: Σχεδίαση και Ανάλυση
Αλγόριθμοι: Σχεδίαση και Ανάλυση Αύξηση συναρτήσεων και ασυμπτωτικοί συμβολισμοί Ο, Ω, Θ. Σχεδίαση αλγορίθμων «διαίρει και βασίλευε», άπληστων και δυναμικού προγραμματισμού. Αλγόριθμοι γράφων. Γραμμικός προγραμματισμός, ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός και εφαρμογές. Μέγιστες ροές και ταιριάσματα. ΝP πληρότητα. Προσεγγιστικά σχήματα πολυωνυμικού χρόνου (PTAS και FPTAS). Πιθανοτικοί αλγόριθμοι. Άμεσοι αλγόριθμοι. Αλγόριθμοι για δεδομένα μεγάλης κλίμακας.

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2021 - All Rights Reserved