Η υποβολή αιτήσεων για το 2020 ξεκίνησε!
Μεθοδολογία Έρευνας
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

Το μάθημα έχει ως πρώτο στόχο την έκθεση των φοιτητών σε ερευνητικές περιοχές τρέχοντος ενδιαφέροντος, ιδιαιτέρως περιοχές στις οποίες διεξάγεται έρευνα στο Τμήμα Πληροφορικής. Προς αυτό τον σκοπό, θα γίνονται παρουσιάσεις από διδάσκοντες και άλλους ερευνητές. Το μάθημα έχει ως δεύτερο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να διεξάγουν έρευνα και να παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. Προς αυτόν τον σκοπό, θα γίνονται παρουσιάσεις από τους φοιτητές του προγράμματος.Η υποβολή αιτήσεων για το 2020 ξεκίνησε!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2020 - All Rights Reserved