Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Μεθοδολογία Έρευνας
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

Το μάθημα έχει ως πρώτο στόχο την έκθεση των φοιτητών σε ερευνητικές περιοχές τρέχοντος ενδιαφέροντος, ιδιαιτέρως περιοχές στις οποίες διεξάγεται έρευνα στο Τμήμα Πληροφορικής. Προς αυτό τον σκοπό, θα γίνονται παρουσιάσεις από διδάσκοντες και άλλους ερευνητές. Το μάθημα έχει ως δεύτερο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να διεξάγουν έρευνα και να παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. Προς αυτόν τον σκοπό, θα γίνονται παρουσιάσεις από τους φοιτητές του προγράμματος.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved