Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Ανακοινώσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστόλων.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως τις 22/07/2018.


Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2019 - All Rights Reserved