Υποβολή αιτήσεων εως 09/09
Δομή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Δομή Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δώδεκα (12) μήνες.

 Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξατομικευμένο. Το μόνο υποχρεωτικό μάθημα είναι η «Μεθοδολογία Έρευνας». Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλογής. Επιλέγονται από τον φοιτητή με την έγκριση του Συμβούλου του Καθηγητή, ο οποίος είναι ένα μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος. Ειδικά μαθήματα αποτελούν τα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» Ι και ΙΙ, του 1ου και 2ου εξαμήνου, αντίστοιχα. Αυτά είναι μαθήματα με ερευνητικό χαρακτήρα, εξατομικευμένα για κάθε φοιτητή, που προσφέρονται από καθηγητές του Τμήματος στην ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντός τους (και αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο). Κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει (προαιρετικά) ένα από αυτά σε κάθε εξάμηνο.

 Μπορείτε να δείτε εδώ την λίστα μαθημάτων

Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες και εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο. Προπαρασκευή για τη Διπλωματική Εργασία μπορεί να αποτελούν 1 ή 2 μαθήματα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» (Ι ή ΙΙ).

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν 75 πιστωτικές μονάδες ως εξής:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση 10  μάθημάτων που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Εξ αυτών 1 ειναι η Ερευνητική Μεθοδολογία και τουλάχιστον 3 να ειναι μαθήματα κορμού.

β)Εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες.

Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Είναι δυνατόν να μην προσφέρονται όλα τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος, αναλόγως της διαθεσιμότητας του διδακτικού προσωπικού.

 Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται συνοπτικά ως εξής:

 

Χειμερινό Εξάμηνο (1)

Π.Μ.

Επιλογή 4 μαθημάτων (των 6 Π.Μ. έκαστο)

24

Ερευνητική Μεθοδολογία

6

Σύνολο Εξαμήνου 

30

Εαρινό Εξάμηνο (2)

 

Επιλογή 5 μαθημάτων (των 6 Π.Μ. έκαστο)

30

Σύνολο Εξαμήνου 

30

Θερινή Περίοδος

 

Διπλωματική Εργασία

15

Σύνολο Περιόδου

15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

75Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις για το 2022 άνοιξαν!
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2022 - All Rights Reserved