Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα

Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαφή του φοιτητή με την έρευνα αλλά και στην ενεργό συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα σε βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, που παρουσιάζουν σημαντικό θεωρητικό και εφαρμοσμένο ενδιαφέρον. Η συμμετοχή αυτή συντελείται κυρίως κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή, η οποία συχνά οδηγεί σε κάποια δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό. Φυσικά, η επαφή του φοιτητή με την έρευνα αρχίζει νωρίτερα, τόσο με το Σεμινάριο "Ερευνητική Μεθοδολογία" όσο και με πρωτοβουλία του ιδίου του φοιτητή.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά κανόνα υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορική του ΟΠΑ αλλά και με την ενεργό συνεργασία του με τον φοιτητή, στα πλαίσια μιας εκ των ερευνητικών ομάδων ή των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος, τα οποία πάντοτε στοχεύουν στην αιχμή της θεωρητικής έρευνας και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Στο Τμήμα Πληροφορικής, οι ερευνητικές ομάδες είναι:

ενώ τα ερευνητικά εργαστήρια είναι τα εξής:

 Υποβολή αιτήσεων έως 29/05/2023
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved