Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα

Το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαφή του φοιτητή με την έρευνα αλλά και στην ενεργό συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα σε βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, που παρουσιάζουν σημαντικό θεωρητικό και εφαρμοσμένο ενδιαφέρον. Η συμμετοχή αυτή συντελείται κυρίως κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή, η οποία συχνά οδηγεί σε κάποια δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό. Φυσικά, η επαφή του φοιτητή με την έρευνα αρχίζει νωρίτερα, τόσο με το Σεμινάριο "Ερευνητική Μεθοδολογία" όσο και με πρωτοβουλία του ιδίου του φοιτητή.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά κανόνα υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορική του ΟΠΑ αλλά και με την ενεργό συνεργασία του με τον φοιτητή, στα πλαίσια μιας εκ των ερευνητικών ομάδων ή των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος, τα οποία πάντοτε στοχεύουν στην αιχμή της θεωρητικής έρευνας και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Στο Τμήμα Πληροφορικής, οι ερευνητικές ομάδες είναι:

ενώ τα ερευνητικά εργαστήρια είναι τα εξής:

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved