Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Ανταποδοτική εργασία φοιτητών
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ανταποδοτική εργασία φοιτητών

Η συντονιστική επιτροπή του προγράμματος αναθέτει σε κάθε φοιτητή επικουρικό έργο στο Τμήμα Πληροφορικής (ενδεικτικά, αξιολόγηση και διόρθωση εργασιών, επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων κτλ) χρονικής διάρκειας εως 5 ώρες εβδομαδιαίως κάτα μέσο όρο καθ'ολη την διάρκεια των σπουδών του στο ΠΜΣ. Αυτό παρέχει στον φοιτητή εμπειρία επίβλεψης ασκήσεων και συμμετοχής στην διδακτική διαδικασία. Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved