Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανταποδοτική εργασία φοιτητών
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ανταποδοτική εργασία φοιτητών

Η συντονιστική επιτροπή του προγράμματος αναθέτει σε κάθε φοιτητή επικουρικό έργο στο Τμήμα Πληροφορικής (ενδεικτικά, αξιολόγηση και διόρθωση εργασιών, επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων κτλ) χρονικής διάρκειας εως 5 ώρες εβδομαδιαίως κάτα μέσο όρο καθ'ολη την διάρκεια των σπουδών του στο ΠΜΣ. Αυτό παρέχει στον φοιτητή εμπειρία επίβλεψης ασκήσεων και συμμετοχής στην διδακτική διαδικασία. Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved