Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Ανταποδοτική εργασία φοιτητών
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ανταποδοτική εργασία φοιτητών

Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η συντονιστική επιτροπή του προγράμματος αναθέτει σε κάθε φοιτητή επικουρικό έργο στο Τμήμα Πληροφορικής (ενδεικτικά: αξιολόγηση και διόρθωση εργασιών, επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων κτλ) χρονικής διάρκειας εως 5 ώρες εβδομαδιαίως κάτα μέσο όρο καθ'ολη την διάρκεια των σπουδών του στο ΠΜΣ.


Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ξεκίνησαν!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2019 - All Rights Reserved