Μάθετε περισσότερα για την διαδικασία αιτήσεων!
Επαναληπτική Υποβολή Αιτήσεων 2016-2017
Ανακοινώσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Επαναληπτική Υποβολή Αιτήσεων 2016-2017

Επαναληπτική Υποβολή Αιτήσεων 2016-2017 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Υπολογιστών θα δέχεται εκ νέου αιτήσεις υποψηφιότητας από τις 22/08 έως και τις 12
/09.

Μπορείτε να βρείτετα έντυπα των αιτήσεων εδωΟι αιτήσεις ξεκίνησαν!
Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2017 - All Rights Reserved