Μάθετε περισσότερα για την διαδικασία αιτήσεων!
Μαθήματα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Μαθήματα
Κατανομή μαθημάτων
Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη των Υπολογιστών" χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα παρακολουθούνται στο Α' εξάμηνο σπουδών, με εξαίρεση το Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας το οποίο παραδίδεται το Β' εξάμηνο. Παρακάτω θα δείτε μία ενδεικτική κατανομή μαθημάτων ανά κατηγορία και ανά εξάμηνο.

Α' Εξάμηνο - Υποχρεωτικά Μαθήματα
B' Εξάμηνο - Υποχρεωτικά Μαθήματα
  • Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
B' Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής (4 Μαθήματα)
Γ' Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής (2 Μαθήματα)
Γ' Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτικά)
  • Εκπόνηση, συγγραφή και εξέταση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας


Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!
Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved