Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Μαθήματα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Μαθήματα

Courses (6 ECTS)

Μαθήματα (6 Π.Μ.)

εξ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Research Methodology       

Μεθοδολογία Έρευνας

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 3 από τα 5)

Algorithms: Design and Analysis

Αλγόριθμοι: Σχεδίαση και Ανάλυση

1

Convex Optimization    

Κυρτή Βελτιστοποίηση

2

Distributed Systems, Big Data and Cloud Computing

Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος

1

Next Generation Internet          

Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

1

Deep Learning

Βαθιά Μάθηση

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Algorithmic Game Theory

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

2

Intelligent Mobile Networks

Ευφυή Κινητά Δίκτυα

2

Computer Game Graphics and Virtual Reality

Γραφικά Παιχνιδιών Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα

2

Social Networks: Theory and Practice

Κοινωνικά Δίκτυα: Θεωρία και Πράξη

2

Scalable High Performance Systems

Κλιμακώσιμα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

2

Natural Language Processing

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

2

Digital Media

Ψηφιακά Μέσα

2

Cryptography and Applications

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές

1

Special Topics in Database Design

Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων

2

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξατομικευμένο. Το μόνο υποχρεωτικό μάθημα είναι η «Μεθοδολογία Έρευνας». Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλογής. Επιλέγονται από τον φοιτητή με την έγκριση του Συμβούλου του Καθηγητή, ο οποίος είναι ένα μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος.

Τα μαθήματα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» Ι και ΙΙ, του 1ου και 2ου εξαμήνου, αντίστοιχα, είναι μαθήματα με ερευνητικό χαρακτήρα, εξατομικευμένα για κάθε φοιτητή, που προσφέρονται από καθηγητές του Τμήματος στην ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντός τους (και αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο). Κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει (προαιρετικά) ένα από αυτά σε κάθε εξάμηνο.

Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες και εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο. Προπαρασκευή για τη Διπλωματική Εργασία μπορεί να αποτελούν 1 ή 2 μαθήματα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» (Ι ή ΙΙ).

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν 75 πιστωτικές μονάδες ως εξής:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση 10  μάθημάτων που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Εξ αυτών 1 ειναι η Ερευνητική Μεθοδολογία και τουλάχιστον 3 να ειναι μαθήματα κορμού.

 β)Εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες.

Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Είναι δυνατόν να μην προσφέρονται όλα τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος, αναλόγως της διαθεσιμότητας του διδακτικού προσωπικού.

 Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται συνοπτικά ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο (1)

Π.Μ.

Επιλογή 4 μαθημάτων (των 6 Π.Μ. έκαστο)

24

Ερευνητική Μεθοδολογία

6

Σύνολο Εξαμήνου

30

Εαρινό Εξάμηνο (2)

Επιλογή 5 μαθημάτων (των 6 Π.Μ. έκαστο)

30

Σύνολο Εξαμήνου

30

Θερινή Περίοδος

Διπλωματική Εργασία

15

Σύνολο Περιόδου

15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

75

 
Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved