Υποβολή αιτήσεων εως 09/09
Μαθήματα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξατομικευμένο. Το μόνο υποχρεωτικό μάθημα είναι η «Μεθοδολογία Έρευνας». Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλογής. Επιλέγονται από τον φοιτητή με την έγκριση του Συμβούλου του Καθηγητή, ο οποίος είναι ένα μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος. Ειδικά μαθήματα αποτελούν τα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» Ι και ΙΙ, του 1ου και 2ου εξαμήνου, αντίστοιχα. Αυτά είναι μαθήματα με ερευνητικό χαρακτήρα, εξατομικευμένα για κάθε φοιτητή, που προσφέρονται από καθηγητές του Τμήματος στην ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντός τους (και αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο). Κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει (προαιρετικά) ένα από αυτά σε κάθε εξάμηνο.

Courses (6 ECTS)

Μαθήματα (6 Π.Μ.)

εξ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Research Methodology             

Μεθοδολογία Έρευνας

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 3 από τα 5)

Algorithms: Design and Analysis

Αλγόριθμοι: Σχεδίαση και Ανάλυση

1

Convex Optimization         

Κυρτή Βελτιστοποίηση

2

Distributed Systems, Big Data and Cloud Computing

Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος

1

Next Generation Internet

Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

1

Deep Learning

Βαθιά Μάθηση

1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Algorithmic Game Theory

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

2

Intelligent Mobile Networks

Ευφυή Κινητά Δίκτυα

2

Computer Game Graphics and Virtual Reality

Γραφικά Παιχνιδιών Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα

2

Social Networks: Theory and Practice

Κοινωνικά Δίκτυα: Θεωρία και Πράξη

2

Scalable High Performance Systems

Κλιμακώσιμα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

2

Natural Language Processing

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

2

Digital Media

Ψηφιακά Μέσα

2

Cryptography and Applications

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές

1

Special Topics in Database Design

Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων

2Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις για το 2022 άνοιξαν!
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2022 - All Rights Reserved