Μάθετε περισσότερα για την διαδικασία αιτήσεων!
Κατευθύνσεις και απαιτήσεις
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κατευθύνσεις και απαιτήσεις
Κατευθύνσεις του Προγράμματος

Κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Σπουδών του Προγράμματος και έγκρισης από την 7η Γ.Σ.Ε.Σ. της 24-6-2009 θεσμοθετείται η δημιουργία κατευθύνσεων στο Π.Μ.Σ. Επιστήμης Υπολογιστών. Κύριοι λόγοι για την ρύθμιση αυτή είναι η καλύτερη προβολή των ισχυρών γνωστικών/ερευνητικών περιοχών του προγράμματος καθώς και η ήδη εκφρασθείσα επιθυμία των φοιτητών του προγράμματος για μια τέτοια οργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκαν οι παρακάτω έξι κατευθύνσεις σπουδών.
 • Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων
 • Οικονομικά Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ασφάλεια Δικτύων και Υπολογιστών
 • Εφαρμογές Επιστήμης Υπολογιστών

Απαιτήσεις ολοκλήρωσης προγράμματος

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται:

 •   η επιτυχία σε 10 εξαμηνιαία μαθήματα:

o    4 Υποχρεωτικά

o    6 Επιλογής ( 2 το πολύ επιλογές από το Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα»)

 •  Η παρακολούθηση του Σεμινάριού Ερευνητικής Μεθοδολογίας
 •  Η εκπόνηση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η οποία επιλέγεται από τον φοιτητή το αργότερο με τη λήξη του 2ου εξαμήνου των σπουδών του.

Η παρουσία των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Η απουσία ενός φοιτητέ σε περισσότερες από 3 διαλέξεις ενος μαθήματος συνεπάγεται αποτυχία στο μάθημα αυτό.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του Προγράμματος θα πραγματοποίουνται στην Αγγλική γλώσσα εκτός αν όλοι οι φοιτητές του Προγράμματος είναι ελληνόφωνοι όποτε τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνονται στην Ελληνική ή/και στην Αγλλική γλώσσα.

Απαιτήσεις ολοκλήρωσης κατεύθυνσης

 • Η ολοκλήρωση κατεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτική.
 • Για την ολοκλήρωση μιας κατεύθυνσης απαιτείται η παρακολούθηση με επιτυχία τριών (3) μαθημάτων της κατεύθυνσης, με ένα (1) το πολύ να είναι μάθημα επιλογής του Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα».
 • Για την ολοκλήρωση δύο κατευθύνσεων απαιτείται η παρακολούθηση με επιτυχία έξι (6) διαφορετικών μαθημάτων τους, τηρώντας ταυτόχρονα τον ανωτέρω περιορισμό.

Κατανομή μαθημάτων ανα κατευθύνση.  Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!
  Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  Μάθετε Περισσότερα
  ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
  Copyright 2017 - All Rights Reserved