Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών, προβλημάτων και τεχνικών των ασυρμάτων δικτύων και των κινητών επικοινωνιών και η προετοιμασία των φοιτητών για αξιοποίηση της τεχνολογίας σε εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών και σε έρευνα στην περιοχή. Αν και υπάρχει ένα μεγάλο και κλασσικό πεδίο γνώσης ηλεκτρονικού μηχανικού σε θέματα ασυρμάτων επικοινωνιών, το ενδιαφέρον σήμερα εστιάζεται κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα των συστημάτων αυτών.

Ο στόχος λοιπόν αυτού του μαθήματος δεν είναι να ασχοληθεί με θέματα φυσικού επιπέδου, δηλαδή με θέματα επικοινωνιακού μηχανικού, αλλά με βάση τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των ασύρματων καναλιών και των προβλημάτων που προκύπτουν από την κινητικότητα να αντιμετωπίσει γενικότερα θέματα όπως: επιλογή, σχεδιασμός ή τροποποίηση και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων για ασύρματες και κινητές επικοινωνίες, διαχείριση ασυρμάτων δικτύων, διασύνδεση και ολοκλήρωση ασυρμάτων και ενσυρμάτων δικτύων, ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα τοπικών ασυρμάτων και κυψελωτών δικτύων, υλοποίηση ασυρμάτων δικτύων με τεχνολογίες
IP, υποστήριξη συστήματος για κινητικότητα τερματικών, καθώς και νέες εφαρμογές που θα αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της κινητικότητας καθώς και τη γνώση της γεωγραφικής θέσης του χρήστη.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εισαγωγή και γενική θεώρηση ασυρμάτων επικοινωνιών
Ασύρματη διάδοση σημάτων
Κινητές τηλεπικοινωνίες (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενεάς)
Δορυφορικά συστήματα
Πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης για ασύρματα δίκτυα
Ασύρματα τοπικά δίκτυα
Κινητά Δίκτυα τύπου
Ad-hoc (ΜΑΝΕΤs)
Mobile IP
TCP πάνω από ασύρματες ζεύξεις
Mobile multimedia
Ασφάλεια ασυρμάτων δικτύων και κινητών επικοινωνιών

Βιβλιογραφία

W. Stallings, Wireless Communications and Networks, Prentice Hall, 2002.
B.H. Walke, Mobile Radio Networks: Networking and Protocols, Wiley, 1999.
R. Prasad, Universal Wireless Personal Communications, Artech House, 1998.
J. Solomon, Mobile IP: The Internet Unplugged, Prentice Hall, 1998.
C.-K. Toh, Wireless ATM and Ad-hoc Networks: Protocols And Architectures, Kluwer Academic, 1997.
M. Hassan and R. Jain, eds., High Performance TCP/IP Networking, Prentice Hall, 2003.
B.E. Mennecke and T.J. Strader, eds., Mobile Commerce: Technology, Theory and Applications, Idea Group Publishing, 2003.
K. Makki, N. Pissinou, K.S. Makki, E.K. Park, eds., Mobile and Wireless Internet: Protocols, Algorithms and Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Γνώσεις δικτύων επικοινωνιών και ειδικά αρχιτεκτονικής πρωτοκόλλων TCP/IP. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. www cs.aueb.gr

Ιστοσελίδα του μαθήματος

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved