Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Εργαστήριο Δικτύων και Ασφάλειας
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Εργαστήριο Δικτύων και Ασφάλειας

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα «Εργαστηριακές και Προγραμματιστικές Εργασίες» περιλαμβάνει την σε βάθος πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με την εκπόνηση σειρών από εργαστηριακά projects σε θεματολογία η οποία ποικίλει κατά έτος. Το μάθημα εστιάζει σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα δικτύων και μηχανισμών ασφαλείας. Επίσης, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα βασικά εργαλεία (hands-on) και τις προγραμματιστικές τεχνικές απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης διείσδυσης (penetration testing). Στα πλαίσια των μαθημάτων, χρησιμοποιούνται: Wireshark, Cisco Packet Tracer, OPNET IT Guru, και BackTrack

Περιεχόμενα του μαθήματος

Δίκτυα και Ασφάλεια Δικτύων Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 • Βασικά δικτυακά πρωτόκολλα, Διασύνδεση ISPs
 • Δρομολόγηση (IP Addressing και Subnetting, στατική και δυναμική δρομολόγηση, παραμετροποίηση router και switch)
 • Ασφάλεια Δικτύου (Port Security, Access-lists, NATs, VPNs, VLANs)
 • Στοχοποίηση (reconnaissance)
 • Ανίχνευση (scanning)
 • Επιθέσεις "man-in-the-middle"
 • Επιθέσεις υποκλοπής κωδικών
 • Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Denial-of-Service)
 • Web επιθέσεις
 • Επιθέσεις σε εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

Υλικό του μαθήματος

Για κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες θα δίνεται στους φοιτητές πληροφοριακό υλικό, σχετική βιβλιογραφία και το απαραίτητο λογισμικό.

Εξέταση και Εργασίες

Το μάθημα περιλαμβάνει 3 ασκήσεις, 1 εργασία και το τελικό διαγώνισμα. Η βαθμολογία προκύπτει ως εξής: εργαστηριακές ασκήσεις (30%) + εργασία (30%) + εξετάσεις (40%).

Βιβλιογραφία

 • Ed Skoudis with Tom Liston. Counter Hack Reloaded: A Step-by-Step Guide to Computer Attacks and Effective Defenses, 2nd Edition. Prentice Hall - Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2006.
 • Michael T. Simpson. Hands-on Ethical Hacking and Network Defense, Thomson Course Technology, United States, 2006.
 • Joel Scambray, Stuart McClure, and George Kurtz, Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions, Second Edition, McGraw-Hill, Berkeley, CA, 2001.
 • Joel Scambray and Stuart McClure, Hacking Windows Exposed: Windows Security Secrets and Solutions, Third Edition, McGraw-Hill, New York, NY, 2008.
 • William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, Third Edition, Person Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2007.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Δίκτυα Υπολογιστών


Ιστοσελίδα του μαθήματοςΟδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved