Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Βελτιστοποίηση
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Βελτιστοποίηση

Σκοπός του μαθήματος

 Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών επιστημονικών αρχών της βελτιστοποίησης και της πρακτικής εφαρμογής τους σε υπολογιστικά πλαίσια. Δεδομένης της εγγενούς δυσκολίας των προβλημάτων βελτιστοποίησης θα επιδιωχθεί η υποβοήθηση της κατανόησης των γενικότερων προβλημάτων της επιστήμης των υπολογιστών μέσω της πρακτικής υλοποίησης απαιτητικών μεθόδων βελτιστοποίησης.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Επισκόπηση της βελτιστοποίησης συναρτήσεων σε συνεχή πεδία ορισμού, ελεύθερα και υπό συνθήκη ακρότατα (μέθοδοι Lagrange, συνθήκες Kuhn-Tucker).
Μέθοδοι αναζήτησης για ελεύθερα και δεσμευμένα ακρότατα.
Γραμμικός Προγραμματισμός: στοιχειώδης θεωρία, δυικότητα.
Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού: εκθετικοί και πολυωνυμικοί.
Ειδικές περιπτώσεις Γραμμικού Προγραμματισμού: αποκεντρωμένοι αλγόριθμοι.
Σύνδεση Γραμμικού Προγραμματισμού και Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης.
Δυναμικός Προγραμματισμός: θεωρία και υλοποιήσεις.
Ακέραιος Προγραμματισμός: υλοποίηση των θεωρητικών μεθόδων.
Εισαγωγή στην Δυναμική Βελτιστοποίηση σε Συνεχή Χρόνο: λογισμός των μεταβολών και βέλτιστος έλεγχος.

Βιβλιογραφία

C. H. Papadimitriou and K. Steiglitz, "Combinatorial Optimization", Prentice Hall και Dover Publications
O. Mangassarian "Nonlinear Programming", McGraw Hill
D. Luenberger "Linear and Nonlinear Programming"
Ε. Μαγείρου και Ν. Μπένος "Εισαγωγή στην Δυναμική Βελτιστοποίηση"

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Καλή γνώση διαφορικού λογισμού και γραμμικής άλγεβρας. Επιθυμητή η προηγούμενη παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων Μαθηματικού Προγραμματισμού και Επιχειρησιακής Έρευνας.

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved