Μάθετε περισσότερα για την διαδικασία αιτήσεων!
Ιστορικό
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του (έναρξη:Ιούνιος 2003-λήξη:Αύγουστος 2006) το Πρόγραμμα λειτούργησε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει:
 • Προώθηση της έρευνας σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οι φοιτητές του Προγράμματος ασχολούνται ενεργά με την έρευνα και έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τεχνολογίες αιχμής.
 • Συμμετοχή των φοιτητών σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Οι ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πληροφορικής συμμετέχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, επιτρέποντας στους φοιτητές που θα ασχοληθούν ερευνητικά, να γνωρίσουν τις προοπτικές της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Συνεχώς αξιολογούμενο και εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών.
 • Μεγάλη ποικιλία μαθημάτων επιλογής, τα οποία συνεχώς εμπλουτίζονται.
 • Συνδυασμό θεωρητικής εμβάθυνσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών και απόκτησης εκτενούς εμπειρίας ανάπτυξης λογισμικού. Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος συνδυάζουν τη διδασκαλία τελευταίων ερευνητικών εξελίξεων με μεγάλης κλίμακας προγραμματιστικές εργασίες, στις οποίες οι φοιτητές εργαζόμενοι συνήθως σε ομάδες εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν σε ρεαλιστικά συστήματα.
Επίσης, το μάθημα «Εργαστηριακές και Προγραμματιστικές Εργασίες» περιλαμβάνει τη σε βάθος πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με την εκπόνηση δύο σειρών από απαιτητικά εργαστηριακά/προγραμματιστικά projects σε θεματολογία η οποία ποικίλλει κατά έτος καλύπτοντας περιοχές όπως:
 • βάσεις δεδομένων και εξόρυξη γνώσεων,
 • εργαστήριο δικτύων υπολογιστών,
 • εικονική πραγματικότητα,
 • επεξεργασία φυσικής γλώσσας,
 • μηχανική μάθηση κ.τ.λ.

Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν από τον φοιτητή με την καθοδήγηση και βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο κάθε αντικείμενο και να επιδειχθούν στο εργαστήριο του Προγράμματος.

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων διδάκτρων. Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού των τελειοφοίτων με τη συμμετοχή στελεχών από ελληνικές εταιρείες πληροφορικής.

Χρήση του Εργαστηρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών, το οποίο διαθέτει 30 θέσεις εργασίας με ισχυρούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.

Χορήγηση σημειώσεων και διάθεση προς δανεισμό πολλαπλών αντιτύπων από τα κύρια ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα.

Επιπλέον, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στους φοιτητές:

 • Δωρεάν εξ αποστάσεως πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου.
 • Τη γενικότερη υλικοτεχνική υποδομή του, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας εξοπλισμένους με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας.
 • Βιβλιοθήκη με περισσότερους από 50.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, μεγάλη ποικιλία ελληνικών και ξένων επιστημονικών περιοδικών και συλλογές οπτικών δίσκων.


  Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!
  Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  Μάθετε Περισσότερα
  ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
  Copyright 2018 - All Rights Reserved