Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
Ιστορικό
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του (Ιούνιος 2003-Αύγουστος 2006) το Πρόγραμμα λειτούργησε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Απο το ακαδημαϊκο έτος 2018-2019 το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.  [ΦΕΚ Επανίδρυσης


    Υποβολή αιτήσεων έως 29/05/2023
    Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

    Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
    ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
    Copyright 2023 - All Rights Reserved