Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ιστορικό
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του (Ιούνιος 2003-Αύγουστος 2006) το Πρόγραμμα λειτούργησε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Απο το ακαδημαϊκο έτος 2018-2019 το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.  [ΦΕΚ Επανίδρυσης


    Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
    Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

    Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
    ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
    Copyright 2024 - All Rights Reserved