Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
Ανάκτηση Πληροφορίας
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ανάκτηση Πληροφορίας
Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές τις τεχνικές που υποστηρίζουν αναζήτηση πληροφορίας σ'ενα διαδραστικό περιβάλλον και τα θεωρητικά και εμπειρικά (state of the art) ερευνητικά θέματα σχετικά με την ευρετηρίαση ανάκτηση και κατηγοριοποίηση πληροφορίας και εξαγωγή πληροφορίας από βάσεις κειμένων. Να αποκτήσουν τις ικανότητες να σχεδιάσουν υλοποιήσουν και πειραματιστούν με συστήματα διαχείρισης πληροφορίας από βάσεις κειμένων.

Περιεχόμενα του μαθήματος

 • Εισαγωγή
 • Μοντέλα Ανάκτησης (Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Ευρετηρίαση, Μοντέλο Διανυσματικού Χώρου, Πιθανοτικό Μοντέλο), Μηχανή αναζήτησης Lucene
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Ανάκτησης, Ανάδραση Συνάφειας
 • Ανάκτηση Πολυμεσικής Πληροφορίας
 • Λανθανουσα Σημασιολογική Ευρετηρίαση
 • Ανάκτηση από το Web, Ανάλυση Συνδέσμων
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων (Centroid-based, Perceptron, Μηχανές Υποστηρικτικών Διανυσμάτων(SVM), Αξιολόγηση)
 • Κατηγοριοποίηση Κειμένων
 • Εφαρμογές: Κατανεμημένη Ανάκτηση Πληροφορίας - Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Μετάφραση, n-grams
 • Εξόρυξη γνώμης - Spamming - Εντοπισμός προσωπικού (enterprise expertise)

Βιβλιογραφία

 • Introduction to Information Retrieval. C.D. Manning, P. Raghavan, H. Schutze. Cambridge UP, 2007
 • Information Retrieval, C. J. van Rijsbergen, http://www.dcs.glasgow.ac.uk/Keith/Preface.html
 • Διαφάνειες
 • Σημείωσεις Διδάσκοντος

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Βάσεις Δεδομένων (MySQL)
Προγραμματισμός με
Java

 

 Υποβολή αιτήσεων έως 29/05/2023
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved