Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων

Σκοπός του μαθήματος

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση και η εφαρμογή των βασικών αναλυτικών και πειραματικών μεθόδων για την ανάλυση της επίδοσης συστημάτων υπολογιστών και δικτύων, καθώς και η χρήση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος δομείται σε πέντε βασικές ενότητες:

  • Εισαγωγή: H σημασία της ανάλυσης επίδοσης συστημάτων υπολογιστών, Μέτρα επίδοσης.
  • Συστήματα αναμονής: Ουρές αναμονής M/M/1, M/M/m, M/G/1 και παραλλαγές αυτών, Δίκτυα ουρών.
  • Εφαρμογές σε συστήματα υπολογιστών και δικτύων: Mοντέλα απόδοσης συστημάτων υπολογιστών και δικτύων, Ανάλυση φορτίου και επίδοσης συστημάτων παροχής υπηρεσιών μέσω Web.
  • Προσομοίωση: Παραγωγή τυχαίων αριθμών, Συστηματική σχεδίαση πειραμάτων προσομοίωσης, Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης, Mέτρηση και εκτίμηση παραμέτρων, Σχέσεις εκτίμησης μέτρων επίδοσης.
  • Πειραματικές μέθoδοι: Επιλογή φορτίου, Benchmarks, Παρακολούθηση εκτέλεσης πειράματος.

Βιβλιογραφία

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε άρθρα, αναφορές διαθέσιμες στο Internet, καθώς και σε επιλεγμένα κεφάλαια διαφόρων βιβλίων όπως:

  • "Stochastic Processes", Sheldon Ross, Wiley, 1983.
  • "Data Networks", Bertsekas and Gallager, 2nd edition, Prentice Hall, 1991.
  • "Capacity Planning for Web Services", Menasce and Almeida, Prentice Hall, 2002.
  • "Introduction to Probability Models", Sheldon Ross, Academic Press, 9th edition, 2007.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Γνώση βασικών ζητημάτων θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής. Εξοικείωση με τα βασικά ζητήματα περί εξυπηρέτησης σε δίκτυα υπολογιστών και υπολογιστικά συστήματα.

 Υποβολή αιτήσεων έως 29/05/2023
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved