Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Θεμελιώδεις Προσεγγίσεις
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Θεμελιώδεις Προσεγγίσεις

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων και δημιουργία υπόβαθρου για τη διενέργεια έρευνας στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων, μέσω της απόκτησης βασικών γνώσεων για τη λειτουργία των κύριων  συστατικών των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και για τη σχέση μεταξύ της λογικής και των βάσεων δεδομένων.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Βασικές Αρχές, Θεωρητικό υπόβαθρο, Βελτιστοποίηση επερωτήσεων, Εκτέλεση επερωτήσεων, Έλεγχος ταυτόχρονης πρόσβασης, Αρχές ανάνηψης, Λειτουργικές εξαρτήσεις, Εξαρτήσεις για την ένωση και με χρήση πολλαπλών τιμών, Γλώσσα Datalog και αναδρομή, Θέματα εκφραστικότητας και πολυπλοκότητας, Αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων, Σημασιολογικά μοντέλα Δεδομένων, Βάσεις μορφών και διαχείριση, Σύνθετα αντικείμενα, Δεδομένα στον παγκόσμιο ιστό, το μοντέλο XML και η γλώσσα XQuery.

Βιβλιογραφία

"Database Systems: The Complete Book", Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom - Prentice Hall.
Εναλλακτικά βιβλία:
"Database System Implementation", Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom - Prentice Hall.
"Database Management Systems, 3rd Edition", Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke - McGraw Hill Science and Engineering.
[Η 2η έκδοση αυτού του βιβλίου έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Τζιόλα (2τομη)].
"Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων", Εμαν. Γιαννακουδάκη, Εκδόσεις Μπένος.
Χρησιμοποιούνται επίσης κατάλληλα επιστημονικά άρθρα.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο

Σχεσιακό μοντέλο, μέθοδοι μοντελοποίησης, αρχιτεκτονική συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ), σχεσιακή άλγεβρα, SQL, λειτουργικές εξαρτήσεις, βασικές αρχές αντικειμενοστρεφών βάσεων δεδομένων, στοιχεία λογικής (προτασιακή λογική, κατηγορηματική λογική), στοιχεία αλγορίθμων (δυναμικός προγραμματισμός, λαίμαργος προγραμματισμός, ανάλυση πολυπλοκότητας), δομές δεδομένων (δέντρα, ευρετήρια), στοιχεία συνδυαστικής.

 

Ιστοσελίδα Μαθήματος

 Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved