Υποβολή αιτήσεων εως τις 22/07
Στόχοι του προγράμματος
Αρχική
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει:
  1. Προώθηση της έρευνας σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
  2. Συμμετοχή των φοιτητών σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
  3. Συνεχώς αξιολογούμενο και εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών.
  4. Mεγάλη ποικιλία μαθημάτων επιλογής, τα οποία συνεχώς εμπλουτίζονται. Συνδυασμό θεωρητικής εμβάθυνσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών και απόκτησης εκτενούς εμπειρίας ανάπτυξης λογισμικού.
  5. Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών στους καλύτερους φοιτητές.
  6. Διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού των τελειοφοίτων με τη συμμετοχή στελεχών από ελληνικές εταιρείες πληροφορικής.
  7. Χρήση του Εργαστηρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών, το οποίο διαθέτει 30 θέσεις εργασίας με ισχυρούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.
  8. Χορήγηση σημειώσεων και διάθεση προς δανεισμό πολλαπλών αντιτύπων από τα κύρια ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα.


Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Υποβολή Αιτήσεων ως τις 22/07

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved