Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Πιστοποιήση
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Πιστοποιήση

Με απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) χορηγήθηκε πιστοποίηση στο ΠΜΣ Επιστήμη Υπολογιστών με πενταετή διάρκεια ισχύος (από 20-12-2023 έως 19-12- 2028).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΘΑΑΕ, το ΠΜΣ Επιστήμης Υπολογιστών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμματων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

  Δειτέ εδώ την Αναφορά Πιστοποιήσης (Accreditation Report)

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved