Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Συχνές ερωτήσεις
Αιτήσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Συχνές ερωτήσεις

 I. Διαδικασία Επιλογής

Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση διαφόρων κριτηρίων, όπως:  Γενικός βαθμός πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, με έμφαση στα μαθήματα Πληροφορικής, καθώς και επίδοση στην πτυχιακή εργασία (για όποιους από τους υποψηφίους έχουν εκπονήσει), Συστατικές επιστολές, Τυχόν ερευνητική ή αναπτυξιακή ή επαγγελματική εμπειρία, Προσωπική συνέντευξη

Πώς πιστοποιείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας;

 

Όπως ορίζεται και στην προκήρυξη για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας αρκεί η κατοχή πτυχίου επιπέδου Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Πανεπιστημίου του Michigan ή ισότιμου τίτλου.

Mπορείτε να βρείτε εδώ την λίστα με τις αντιστοιχίες

Υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό υποψηφίων που γίνονται δεκτοί από κάθε Ίδρυμα (π.χ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.λπ.) ή κατηγορία πτυχίου (π.χ. Μαθηματικοί, Φυσικοί);

Όχι. Η τελική επιλογή γίνεται ενιαία. Στον τελικό κατάλογο υπάρχουν όλα τα ονόματα όσων πληρούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος.

Είμαι απόφοιτος Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ευελπίδων, Ικάρων, Δοκίμων κ.λπ.). Μπορώ να υποβάλω αίτηση; Ναι.

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής (Επιστήμης Υπολογιστών) του Πανεπιστημίου Υ και έχω βαθμό 7.5 μπορώ να θεωρήσω ότι σίγουρα θα γίνω δεκτός;

Όχι. Για την τελική επιλογή λαμβάνονται υπόψη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και άλλοι παράγοντες. Έχεις όμως αυξημένες πιθανότητες αν, μεταξύ των άλλων, έχεις καλούς βαθμούς στα μαθήματα που σχετίζονται με την Επιστήμη Υπολογιστών.

Έχω πτυχίο Φυσικού Τμήματος ( ή Αρχιτέκτονα ή Μηχανολόγου κ.λπ.), μπορώ να κάνω αίτηση;

Ναι, ωστόσο, εκείνο που πρέπει να έχει υπόψη του ο κάθε υποψήφιος είναι ότι όσο πιο συναφές είναι το πτυχίο του και το υπόβαθρο που έχει αποκτήσει με την Επιστήμη των Υπολογιστών τόσο περισσότερή η πιθανότητα να γίνει δεκτός.

Έχω τελειώσει το Τμήμα Υ του Αγγλικού Πανεπιστημίου Ζ μπορώ να κάνω αίτηση;

Ναι, αλλά θα πρέπει να προσκομίθει βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

Τι ισχύει για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.;

Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική.

Έχω τελειώσει Τμήμα ΤΕΙ που δεν είναι «αμιγώς» Πληροφορικής. Γίνεται δεκτή η αίτηση μου;

Ναι. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει ότι όσο πιο συναφές είναι το πτυχίο του και το υπόβαθρο που έχει αποκτήσει με την Επιστήμη των Υπολογιστών τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να γίνει δεκτός.

ΙΙ. Διαδικαστικά (Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Αποτελέσματα, Δίδακτρα)

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι από καθηγητές του Πανεπιστημίου ή μπορεί να είναι κι από Προϊσταμένους εργασίας;

Οι συστατικές επιστολές μπορεί να είναι, από καθηγητές του Πανεπιστημίου αποφοίτησης ή/και από προϊσταμένους εργασίας. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις συστατικές επιστολές που προέρχονται από άτομα σχετικά με τον χώρο της πληροφορικής. Μπορούν να σταλουν σε σφραγισμένο φάκελο με επιστολικό ταχυδρομείο στην γραμματεία του Προγραμμάτος ή μεσώ email.

Μπορούν όσοι δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους να κάνουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. Επιστήμη Υπολογιστών;

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα και χρωστούν κάποια προπτυχιακά μαθήματα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση. Μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητώς ότι δέχονται να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα υπό τον όρο ότι μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία αντίγραφο του πτυχίου τους.

Ειχα κάνει και πέρσι αίτηση και δεν έγινα δεκτός. Θέλω να κάνω ξανά φέτος, τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να κάνεις νέα αίτηση και να ακολουθήσεις όλες τις διαδικασίες από την αρχή. Μπορείς όμως εάν επιθυμείς να κάνεις χρήση των δικαιολογητικών που είχες καταθέσει πέρσι. Θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσεις από την Γραμματεία του Προγράμματος (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, τηλ. 210-8203646) τα παλιά δικαιολογητικά και να τα βάλεις, όσα από αυτά κρίνεις ότι είναι χρήσιμα, στη νέα σου αίτηση.

Πότε βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα; Περί τις αρχές Ιουλίου κάθε έτους.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γίνεται και η εγγραφή;

Σε κάθε επιτυχόντα δίνεται προθεσμία δύο εβδομάδων προκειμένου να καταβάλει το ποσό των 1000 ευρώ προκειμένου να κατοχυρώσει τη θέση του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνεται ο αριθμός των υποψηφίων από την κατάσταση επιλαχόντων. Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Τις συστατικές επιστολές τις καταθέτω με την αίτηση μου ή στέλνονται απευθείας στη Γραμματεία;

Καλόν είναι οι επιστολές και όλα τα πιστοποιητικά να κατατίθενται μαζί με την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή οι επιστολές θα πρέπει να είναι εντός σφραγισμένου φακέλου με το όνομα του υποψηφίου από την μια πλευρά και την υπογραφή αυτού που δίνει την συστατική επιστολή από την άλλη. Σε περίπτωση που οι επιστολές θα σταλούν απευθείας στη Γραμματεία τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να το αναφέρει στην αίτηση του και να φροντίσει ώστε αυτές να φθάσουν έγκαιρα.

Ποιο είναι το χρηματικό αντίτιμο για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα, από κάθε φοιτητή, για μερική κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων. Η συνεισφορά αυτή, ανέρχεται στο ποσό των 4000 ευρώ συνολικά. Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων (2000 ευρώ) έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Σε πόσες δόσεις και πότε καταβάλλονται τα χρήματα;

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Επιλογής (Ιούλιος) καταβάλλεται η πρώτη δόση (1000 ευρώ) για την κράτηση/ δέσμευση της θέσης. Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Η δεύτερη δόση (1000 ευρώ) με την κανονική εγγραφή (αρχές Οκτωβρίου ), η τρίτη δόση (1000 ευρώ) με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου (Μάρτιος) και τέταρτη (1000 ευρώ) με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου (Οκτώβριος πάλι). Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

ΙII. Παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πόσα άτομα επιλέγονται για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού;

To  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως και 35 άτομα. Ωστόσο αν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι λιγότεροι, τότε ο αριθμός των φοιτητών που τελικά επιλεγούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό μπορεί να είναι μικρότερος του 35.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών  μου;

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών για το Μ.Δ.Ε. απαιτεί από το φοιτητή:

 Επιτυχία σε δέκα (10) συνολικά μαθήματα του Προγράμματος. Συγκεκριμένα:

      Ι. Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθημάτα 1ου εξαμήνου

     II. Εξι (6) από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής (βλέπε Πίνακα), έχοντας τη δυνατότητα λήψης δύο το πολύ μαθημάτων επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Πληροφορικής του Ο.Π.Α.

o    Επιτυχή παρακολούθηση του υποχρεωτικού σεμιναρίου «Ερευνητική Μεθοδολογία».

o    Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομαδιαίες τρίωρες διαλέξεις. Η απουσία σε τέσσερις (4) ή παραπάνω από τις τρίωρες διαλέξεις ενός μαθήματος συνιστά αποτυχία στο μάθημα αυτό.

o    Επιτρέπεται η αποτυχία σε δύο (2) συνολικά μαθήματα ανά έτος σπουδών. Συγκεκριμένα:

   i.  Για κάθε αποτυχία σε υποχρεωτικό μάθημα του πρώτου έτους, υφίσταται δυνατότητα επανεξέτασης στο μάθημα αυτό κατά το δεύτερο έτος και μόνο κατόπιν επαναπαρακολούθησης του μαθήματος.
ii. Για κάθε αποτυχία σε μάθημα επιλογής υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής, ή αν πρόκειται για μάθημα επιλογής το οποίο παρακολούθησε ο φοιτητής κατά το πρώτο έτος μπορεί εναλλακτικά ο φοιτητής να επανεξετασθεί κατά το δεύτερο έτος κατόπιν επαναπαρακολούθησης του μαθήματος.

o    Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα, η οποία ανατίθεται στο φοιτητή το αργότερο με τη λήξη του δευτέρου εξαμήνου των σπουδών του.

o    Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας σπουδών αν ο φοιτητής δεν έχει συμπληρώσει τις απαιτήσεις ως προς τα μαθήματα και τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τη λήξη του τετάρτου εξαμήνου των σπουδών του.

Σε τι γλώσσα πραγματοποιούνται τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα εκτός αν όλοι οι φοιτητές του προγράμματος είναι ελληνόφωνοι όποτε τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πραγματοποιούνται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα καθώς το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση διαλέξεων από καθηγητές ξένων πανεπιστημίων.

Δίνονται υποτροφίες και αν ναι, με βάση ποια κριτήρια;

Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης με καταβολή μόνο του ημίσεως των διδάκτρων έναντι προσφοράς εκ μέρους του φοιτητή ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταποδοτικού επικουρικού έργου θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο στην αίτηση υποψηφιότητας.


 Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved