Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος
Υπεύθυνη για την λειτουργία και την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, που αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους: 


Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved