Μάθετε περισσότερα για την διαδικασία αιτήσεων!
Έντυπα αιτήσεων
Αιτήσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Έντυπα αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι έως τις 31/05/2017.

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη των Υπολογιστών".

Αίτηση Υποψηφιότητας

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Έντυπο συστατικής επιστολής που συμπληρώνεται από τον αξιολογητή και συνοδεύει αίτηση υποψηφίου του Προγράμματος. Αυτό το έντυπο μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
PDF VersionΟι αιτήσεις ξεκίνησαν!
Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved