Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Έντυπα αιτήσεων
Αιτήσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Έντυπα αιτήσεων
Αίτηση Υποψηφιότητας


Το Έντυπο αίτησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr  και μαζι υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Έντυπο συστατικής επιστολής που συμπληρώνεται από τον αξιολογητή και συνοδεύει αίτηση υποψηφίου του Προγράμματος. Αυτό το έντυπο μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας
PDF VersionΜάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved