Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Έντυπα αιτήσεων
Αιτήσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Έντυπα αιτήσεων
Αίτηση Υποψηφιότητας


Το Έντυπο αίτησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr  και μαζι υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής

Έντυπο συστατικής επιστολής που συμπληρώνεται από τον αξιολογητή και συνοδεύει αίτηση υποψηφίου του Προγράμματος. Αυτό το έντυπο μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας
PDF VersionΟδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved