Υποβολή αιτήσεων εως 09/09
Online Παρουσιάση Προγράμματος
Ανακοινώσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Online Παρουσιάση Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη των Υπολογιστών" (http://grad.cs.aueb.gr/) του ΟΠΑ διοργανώνει την Τετάρτη 12/5, 20:00-21:00, διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (προθεσμία αιτήσεων 31/5/2021). 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους και θα γίνει μέσω MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaaa381cf2c9c42138738d3dc356f1afc%40thread.tacv2/1620371544617?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2288aad317-cabb-40a2-9e2c-2616a2f69a4f%22%7d


Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις για το 2022 άνοιξαν!
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2022 - All Rights Reserved