Υποβολή αιτήσεων εως 09/09
Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής
Αιτήσεις
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής

Δείτε εδώ την προκήρυξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για το 2ο κύκλο αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ έως τις 09 Σεπτεμβρίου 2022! 

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εξατομικευμένο. Το μόνο υποχρεωτικό μάθημα είναι η «Μεθοδολογία Έρευνας». Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλογής. Επιλέγονται από τον φοιτητή με την έγκριση του Συμβούλου του Καθηγητή, ο οποίος είναι ένα μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος. Ειδικά μαθήματα αποτελούν τα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» Ι και ΙΙ, του 1ου και 2ου εξαμήνου, αντίστοιχα. Αυτά είναι μαθήματα με ερευνητικό χαρακτήρα, εξατομικευμένα για κάθε φοιτητή, που προσφέρονται από καθηγητές του Τμήματος στην ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντός τους (και αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες έκαστο). Κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει (προαιρετικά) ένα από αυτά σε κάθε εξάμηνο.

Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες και εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο. Προπαρασκευή για τη Διπλωματική Εργασία μπορεί να αποτελούν 1 ή 2 μαθήματα «Έρευνα στην Επιστήμη Υπολογιστών» (Ι ή ΙΙ).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75.

Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Κριτήρια Επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση διαφόρων κριτηρίων, όπως:

  • Γενικός βαθμός πτυχίου.
  • Αναλυτική βαθμολογία, με έμφαση στα μαθήματα Πληροφορικής, καθώς και επίδοση στην πτυχιακή εργασία (για όποιους από τους υποψηφίους έχουν εκπονήσει).
  • Συστατικές επιστολές.
  • Συνέντευξη

 Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις για το 2022 άνοιξαν!
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2022 - All Rights Reserved