Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Μάθημα με περιεχόμενο που εστιάζει σε διαφορετικά ειδικά θέματα της ΕΥ, μιας άλλωστε πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενης επιστήμης.  Τα θέματα θα επιλέγονται από την ΣΕ, π.χ. σε περιοχές στις οποίες έχουν πρόσφατα διοργανωθεί σημαντικές συναντήσεις εργασίας (workshops) ή συνέδρια, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος διδάσκων με ειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.



Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved