Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Ειδικά Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Μάθημα με περιεχόμενο που εστιάζει σε διαφορετικά ειδικά θέματα της ΕΥ, μιας άλλωστε πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενης επιστήμης.  Τα θέματα θα επιλέγονται από την ΣΕ, π.χ. σε περιοχές στις οποίες έχουν πρόσφατα διοργανωθεί σημαντικές συναντήσεις εργασίας (workshops) ή συνέδρια, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος διδάσκων με ειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.Υποβολή αιτήσεων έως 29/05/2023
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων εως 29/05/2023
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved