Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων

Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα διαχείρισης συναλλαγών: Ανάνηψη, πεσιμιστικός έλεγχος ταυτοχρονισμού,  οπτιμιστικές τεχνικές ελέγχου ταυτοχρονισμού, κλείδωμα δέντρων. Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, συστήματα ολοκλήρωσης και δίκτυα ομοτίμων. Επεξεργασία επερωτήσεων και διαχείριση συναλλαγών. Επεξεργασία ημιδομημένων δεδομένων.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved