Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Κρυπτογραφία και Εφαρμογές
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Κρυπτογραφία και Εφαρμογές

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές           

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Θεωρητική θεμελίωση ασφάλειας κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Μέθοδοι και αλγόριθμοι συμμετρικής κρυπτογράφησης. Θεωρητικό υπόβαθρο ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού. Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών. Συστήματα ψηφιακών υπογραφών. Αλγόριθμοι ανταλλαγής κλειδιών. Συναρτήσεις κατακερματισμού και συναρτήσεις κατακερματισμού με κλειδί. Κρυπτοσυστήματα με αυθεντικοποίηση. Σύγχρονοι μέθοδοι κρυπτογραφίας (identity-based encryption, attribute-based encryption). Πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης. Απόδοση αλγορίθμων κρυπτογραφίας. Εφαρμογή κρυπτογραφίας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved