Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ψηφιακά Μέσα
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ψηφιακά Μέσα

Ψηφιακά Μέσα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες για τη καταγραφή ή δημιουργία, κωδικοποίηση και μετάδοση ψηφιακών μέσων σε δίκτυα επικοινωνιών. Αναπαράσταση ψηφιακών μέσων και το ανθρώπινο σύστημα αντίληψης, απωλεστικές και μη απωλεστικές μέθοδοι κωδικοποιήσης μέσων (π.χ. FLAC, MP3), πρότυπα συμπίεσης πολυμέσων (π.χ. H.264/AVC, AAC), μετάδοση ψηφιακών μέσων σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων (π.χ. IPTV over DSL) και πάνω και ανεξάρτητα από δίκτυα παρόχων (Over-Τhe-Top media streaming), π.χ., YouTube, Netflix, Hulu.Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
Βρείτε εδώ ολες τις απαραίτητες πληροφορίες

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2024 - All Rights Reserved