Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Ψηφιακά Μέσα
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ψηφιακά Μέσα

Ψηφιακά Μέσα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες για τη καταγραφή ή δημιουργία, κωδικοποίηση και μετάδοση ψηφιακών μέσων σε δίκτυα επικοινωνιών. Αναπαράσταση ψηφιακών μέσων και το ανθρώπινο σύστημα αντίληψης, απωλεστικές και μη απωλεστικές μέθοδοι κωδικοποιήσης μέσων (π.χ. FLAC, MP3), πρότυπα συμπίεσης πολυμέσων (π.χ. H.264/AVC, AAC), μετάδοση ψηφιακών μέσων σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων (π.χ. IPTV over DSL) και πάνω και ανεξάρτητα από δίκτυα παρόχων (Over-Τhe-Top media streaming), π.χ., YouTube, Netflix, Hulu.Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2023 - All Rights Reserved