Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Ψηφιακά Μέσα
Επιλογές
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Ψηφιακά Μέσα

Ψηφιακά Μέσα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες για τη καταγραφή ή δημιουργία, κωδικοποίηση και μετάδοση ψηφιακών μέσων σε δίκτυα επικοινωνιών. Αναπαράσταση ψηφιακών μέσων και το ανθρώπινο σύστημα αντίληψης, απωλεστικές και μη απωλεστικές μέθοδοι κωδικοποιήσης μέσων (π.χ. FLAC, MP3), πρότυπα συμπίεσης πολυμέσων (π.χ. H.264/AVC, AAC), μετάδοση ψηφιακών μέσων σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων (π.χ. IPTV over DSL) και πάνω και ανεξάρτητα από δίκτυα παρόχων (Over-Τhe-Top media streaming), π.χ., YouTube, Netflix, Hulu.Μάθετε Περισσότερα για το Νεο Πρόγραμμα!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved