Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής
Υποδομή
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Υποδομή
Εργαστήριο Υπολογιστών

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος καλύπτονται από το «Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Επιστήμης των Υπολογιστών» (Grad_CSLab).

Το Εργαστήριο βρίσκεται στο 2ο όροφο (Αίθουσα 202) του κτιρίου επί των οδών Ευελπίδων και Λευκάδος.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής αποκτά αυτόματα πρόσβαση στο Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (CSGRAD), καθώς και πρόσβαση σε λογισμικό, μέσω του προγράμματος MSDNAA (Microsoft Developers Network Academic Alliance)

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους φοιτήτες για πρόσβαση στα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα στο πεδίο που έχουν επιλέξει, υπό την καθοδήγηση έμπειρων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος είναι τα εξής:

    Επεξεργασίας Πληροφοριών
    Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
    Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων
    Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
    Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ξεκίνησαν!
Δείτε τις προυποθέσεις συμμετοχής

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2019 - All Rights Reserved