Μάθετε περισσότερα για το νέο Πρόγραμμα!
Χαιρετισμός διευθυντή
Αρχική
Τελευταίες Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός διευθυντή

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών».

Φιλοδοξία του Προγράμματος είναι η εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και ιδιαιτέρου εύρους στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών, ώστε οι απόφοιτοί μας να έχουν τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη σε ερευνητικές, ακαδημαϊκές, ή άλλες θέσεις ευθύνης και ιδιαιτέρων απαιτήσεων.

Στόχος του Προγράμματος είναι να καλύψει με επιτυχία τις υψηλές απαιτήσεις του γνωστικού του πεδίου, παρέχοντας ένα στέρεο υπόβαθρο στις βασικές αλλά καθοριστικές εκείνες έννοιες και γνώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Συγχρόνως το Πρόγραμμα παρακολουθεί στενά την ραγδαία εξέλιξη της επιστημονικής περιοχής, επιτυγχάνοντας την επαφή του φοιτητή με τις πιο σύγχρονες τάσεις στην θεωρία και την τεχνολογία, την αντίστοιχη πρακτική του εξάσκηση, αλλά και τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής του σε έρευνα αιχμής.

Είμαι στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.


Μάθετε Περισσότερα για το Πρόγραμμα!
Ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Μάθετε Περισσότερα
ΟΠΑ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Copyright 2018 - All Rights Reserved